Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Relaten Urheiluhieroja Lauri Linnolahti
Henkilötietolaki (523/99) 10§
Rekisterinpitäjä:
Relaten Urheiluhieroja Lauri Linnolahti, Y 2544764-2, Päivöläntie 20, 00730 Helsinki, info@relaten.fi
Yhteyshenkilö: Lauri Linnolahti, tietosuojavastaava, 0407780196
Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri
Rekisterin tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, käyntihistorian seuraaminen, laskutukseen liittyvät toimenpiteet sekä tilastollinen seuranta.
Rekisterin sisältö:
Varauksen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Mahdollisen laskutuksen yhteydessä kerätään myös osoitetiedot. Rekisteriä täydennetään myös asiakaskäyntien yhteydessä asiakkaan antamilla yleisillä terveyteen liittyvillä tiedoilla sekä hoitohistorialla.
Tietolähteet:
Tietolähteinä toimii asiakasvarauksen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot. Asiakaskäyntien yhteydessä kerättävät tiedot liittyen asiakkaan yleiseen terveydentilaan ja hoitohistoriaan.
Tietojen luovutus:
Relaten ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Asiakkaalla on oikeus saada häntä itseään koskevat rekisteritiedot tarkasteltavaksi ja halutessaan poistattaa kaikki häntä koskevat tiedot ja asiakasmerkinnät Relaten Urheiluhieroja Lauri Linnolahden asiakasrekisteristä. Ilmoitus rekisteristä poistamiseksi tulee antaa kirjallisena tietosuojavaltuutetulle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen suojaus:
Tietojen suojaus on suunniteltu ja toteutettu vaadittujen lakien ja sääntöjen mukaisesti. Paperidokumentit pidetään lukitussa tilassa ja sähköiset tiedot ovat salasanan takana.